Terapie

Konzultace


Když se cítíme v životě nespokojeni v jedné nebo více oblastech a nevíme si rady, můžeme vyzkoušet konzultaci s terapeutem. Terapeut nám může pomoci svým nezaujatým postojem vidět věci z odstupu a jiné perspektivy, může nám pomoci v hledání možností, jak si uspořádat život tak, aby nám opět přinášel radost.

Terapie by měla poskytovat bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání pocitů, prožitků, myšlenek, vzorců chování ...

Je dobré si najít psychoterapeuta, který nám lidsky "sedí" a máme k němu důvěru, což může být velmi individuální a nemusí se povést hned napoprvé.

Příklady problémů, které psychoterapie řeší:

*   pocit nenaplnění, nejistota, strach  

*   nespokojenost ve vztahu     

*   problémy ve vztazích se opakují   

*   nespokojenost v zaměstnání      

*   nejistota v roli rodiče         

*   problémy mezigeneračního soužití    

*   ............................